Оптични, капацитивни, магнитни и ултразвукови датчици

Активни филтри

Oптичен датчик рефлекторен ODR52N312KLR, Захранване 10-30V DC

Цена 169,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Oптичен датчик с оптично влакно ODFB54N311CL, Захранване...

Цена 150,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Ултразвуков сензор за етикети UDST87I41CL, Захранване 10-30V DC

Цена 485,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Ултразвуков сензор за линейно изместване UDS63AA5C, Захранване...

Цена 436,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Ултразвуков сензор - шлицов за ниво на течности UAS171R32L,...

Цена 387,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Ултразвуков сензор за разстояние UD73A01-10, Захранване 10-30V DC

Цена 466,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Магнитен сензор оборотомерен MD124D1CL/HALL, Захранване 10-30V DC

Цена 111,90 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор за контрол на обороти IS18P1E1L1, Захранване...

Цена 57,80 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без