Капацитивни датчици

Активни филтри

Капацитивен сензор CDA30U1E1L универсално захранване 24-250V...

Цена 109,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Капацитивен сензор CDA30U12L универсално захранване 24-250V...

Цена 109,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Капацитивен сензор CDA30U21L универсално захранване 24-250V...

Цена 109,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Капацитивен сензор CDA30U22L универсално захранване 24-250V...

Цена 109,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без