Индуктивни датчици

Активни филтри

Индуктивен сензор за контрол на обороти IS18P1E1L1, Захранване...

Цена 69,36 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор IDT12I4S1L, Самообучаващ се, Захранване...

Цена 63,84 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор за контрол на обороти IS18P1E1L1, Захранване...

Цена 140,40 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор IDT12I4E1L, Самообучаващ се, Захранване...

Цена 63,84 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без