За променлив ток AC

Активни филтри

Индуктивен сензор IA40U11LB Захранване 24-250V AC, Двупроводен...

Цена 90,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор IA40U21LB Захранване 24-250V AC, Двупроводен...

Цена 90,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор IA30U11LB Захранване 24-250V AC, Двупроводен...

Цена 86,40 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор IA30U21LB Захранване 24-250V AC, Двупроводен...

Цена 86,40 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор IA18U11LB Захранване 24-250V AC, Двупроводен...

Цена 78,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Индуктивен сензор IA18U12LB Захранване 24-250V AC, Двупроводен...

Цена 78,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без