Оборотомерни

Активни филтри

Магнитен сензор оборотомерен MD124D1CL/HALL, Захранване 10-30V DC

Цена 134,28 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Магнитен сензор оборотомерен MD124D1L/HALL, Захранване 10-30V DC

Цена 134,28 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Магнитен сензор оборотомерен MD184D1L/HALL, Захранване 10-30V DC

Цена 136,08 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без