За етикети

Активни филтри

Ултразвуков сензор за етикети UDST87I41CL, Захранване 10-30V DC

Цена 582,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Ултразвуков сензор за етикети UDST187I41CL, Захранване 10-30V DC

Цена 600,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без