Оптични датчици

Активни филтри

Oптичен датчик с оптично влакно ODFB54N311L, Захранване 10-30V DC

Цена 150,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без