С оптично влакно

Активни филтри

Oптичен датчик с оптично влакно ODFB54N311L, Захранване 10-30V DC

Цена 150,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Oптичен датчик с оптично влакно ODFB54P311L, Захранване 10-30V DC

Цена 180,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Oптичен датчик с оптично влакно ODFD54N311L, Захранване 10-30V DC

Цена 204,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Oптичен датчик с оптично влакно ODFD54N311L/G-500, Захранване...

Цена 204,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без

Oптичен датчик с оптично влакно ODFD54P311L, Захранване 10-30V DC

Цена 204,00 лв.

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без