на:

Как да калибрираме рефрактометър?

person Публикувано от: Екипът на alezor.bg list в: Рефрактометри и работа с тях comment коментар: 0 favorite хит: 3749

Принципът на работа на преносимите рефрактометри
Принципът на работа на рефрактометъра се основава на използване на явлението пречупване на светлината. При преминаване от едно вещество към друго светлинният лъч се отклонява от правата посока под определен ъгъл. Съотношението на ъгъла на влизане на светлинния лъч в материята и ъгълът му на пречупване в интерфейса на две среди се нарича коефициент (индекс) на пречупване.

За да калибрирате Вашия рефрактометър е необходимо първо да фокусирате изображението на измервателната скала. Насочете уреда към светлина и погледнете през окуляра. Ако изображението на измервателната скала се вижда размазано, с въртеливи движения на окуляра го фокусирайте.

Калибриране:
Точното измерване зависи от внимателното калибриране
. За да калибрирате точно рефрактометъра, първо трябва да се уверите, че температурата на околната среда е около 20°C , препоръчваме Ви да извършите калибрирането в климатизирана стая, в която температурата е зададена на 20°C. Необходимо е да имате разтвор за калибриране, съответстващ на типа рефрактометър, който ще настройвате. В зависимост от вида рефрактометър, може да се използва дестилирана вода, захарен сироп с предварително известна концентрация, алкохол и др.   Отворете капака, поставете 2 - 3 капки от разтвора върху призмата, след това затворете капака и се уверете, че течността се разпространява през призмата без въздушни мехурчета или сухи петна. Изчакайте около 30 секунди, докато отчитането се стабилизира. Подравнете призмата с източника на светлина, погледнете в окуляра и можете да видите показанието. Ако измерената стойност не отговаря на концентрацията на калибриращият разтвор изпълнете следните действия:
 Отстранете гумената тапа и с помощта на отвертката от комплекта завъртете винта докато нагласите показанието да отговаря на характеристиките на Вашия калибриращ разтвор, например 0% при дестилирана вода.
 

След като приключите с дейностите по измерване или калибриране, почистете рефрактометъра с мека кърпа и го поставете обратно в кутията. Съхранявайте уреда сух и чист.

Тук можете да разгледате всички рефрактометри, които предлагаме. Екипът ни тества и калибрира всеки един уред, което го прави годен за незабавна употреба. 
Подобни публикации

Коментар

няма коментар

коментар

неделя понеделник вторник сряда четвъртък петък събота януари феруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември