на:

Как се съхранява и калибрира pH метър?

person Публикувано от: Екипът на alezor.bg list в: Блог категории comment коментар: 0 favorite хит: 2349

PH метрите са уреди, които се срещат все по-често в бита на хората. Могат да бъдат използвани за различни ежедневни нужди, като проверка годността на филтъра в каната за вода, здравословно състояние на организма, при направа на алкохолни напитки, тестване на водата в басейна и други. Повечето уреди са с обхват от ph 0 до 14 и чрез тях може да се измерва степента на киселинност или алкалност на течностите.

Една от най - важните части на pH метъра е неговият електрод, чрез който се измерва електропроводимостта на разтвора, за да се пресметне неговото pH. Пресмятането се прави автоматично от устройството чрез записана в него програма.   Електродите на тези устройства са много чувствителни към замърсяване. Необходимо е да се почистват добре след употреба, като това може да се прави с дестилирана вода чрез разклащане на уреда докато е потопен. Единият от електродите е покрит със стъклена мембрана, която е много крехка и трябва да се внимава при работа да не се удари. Също така стъкленицата не трябва да се пипа с ръка или да се търка, защото това би могло създаде статично електричество и доведе до дефектиране на електрода.  Уреда за измерване на рН трябва да се съхранява с навлажнен електрод, за да се избегне последващо дефектиране. Когато не се използва може да бъде потопен в дестилирана вода или за оптимални резултати в буферен разтвор с рН 4.01. Не се препоръчва съхранение в дейонизирана вода, ако няма възможност за съхранение в калибриращ разтвор или дестилирана вода, може да се използва чешмяна вода.

Калибрирането на рН метъра е важна част от работата с него. Професионалните уреди се калибрират на по-големи интервали от време, но при уредите в хоби клас е необходимо това са се прави преди всяко измерване или поне да се прави проверка чрез еталонния разтвор. 

Калибриращите разтвори за хоби уредите могат да бъдат със стойности 4.01 рН, 6.86 рН или 9.18 рН. Уреда се калибрира в еталонен разтвор със стойност, зависеща от това каква течност ще се тества. Ако знаем, че течността е с по-киселинен характер, калибрирането се прави с разтвор 4.01 рН, ако разтвора е по-алкален се използват разтворите с рН 6.86 или 9.18. 

Уредите в хоби клас имат заложено калибриране в две или три точки, т.е. могат да се калибрират с разтвори 4.01, 6.86 и 9.18 рН (9.18рН само при тези с 3 точки на калибриране). След като уреда се калибрира се изважда и се потапя отново в същия разтвор, за да се направи проверка дали е било успешно калибрирането.

 Калибрирането би могло да бъде компрометирано ако след потапяне на рН метъра се калибрира непосредствено след това, без да се изчака стабилизиране на показанието. При тези случаи разликата в показанието при проверка в същия разтвор ще бъде толкова колкото е оставало да се отчете докато бъде стабилизирано показанието. Тогава е необходимо да се направи повторно калибриране. 

Коментар

няма коментар

коментар

неделя понеделник вторник сряда четвъртък петък събота януари феруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември