МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН!

С извършването на регистрация на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следните общи условия:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на Сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните .

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани". alezor.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

1.       ДЕФИНИЦИИ

·         "НИЕ""АЛЕЗОР ЕООД""ДРУЖЕСТВОТО", "alezor.bg" – означава АЛЕЗОР ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул. Васил Левски№ 11, ЕИК 205474545, тел: 0886625743,

·         e-mail: alezor@alezor.bg дружество – собственик на онлайн магазина www.alezor.bg

·         "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.alezor.bg

·         "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.alezor.bg

·         "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.alezor.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

·         "ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.

·         "КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

·         "ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

·         "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

·         "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

·         "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

2.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

·  Общите условия на alezor.bg обвързват всички Клиенти на Сайта.

 

·  Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

 

·  АЛЕЗОР ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта alezor.bg периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.  В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Сайта изменената версия на Документа. Към всяка сделка през Сайта се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

 

·   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на alezor.bg се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не предава недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 

·   АЛЕЗОР ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в alezor.bg. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, уточняваме, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

 

·  Поради ограниченото пространство и структурирането на информацията в описанието на продуктите е възможно то да бъде непълно. Въпреки това правим всичко възможно да предоставим най - важната и подходяща информация.

 

·  Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата.

 

·  Електронният магазин може да съдържа линкове към други сайтове. АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност за тяхната политика на поверителност, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

3.      СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

·         Клиентът заявява желанието си да  купи Стока и/или Услуга през Сайта, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на АЛЕЗОР ЕООД.

 

·         alezor.bg ще изпрати имейл или ще се свърже по телефона с Клиента за регистриране на Поръчката в системата, което не се тълкува като приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

 

·         От което следва, че АЛЕЗОР ЕООД има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на наличността. При всички случаи АЛЕЗОР ЕООД известява клиента чрез имейл или по телефона. При тази ситуация единствената отговорност на АЛЕЗОР ЕООД е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

 

·         Договорът за покупко-продажба от разстояние между АЛЕЗОР ЕООД и Клиента се смята за сключен към момента, в който клиента бъде известен чрез методите, описани по горе, за това, че поръчката му е подготвена за изпращане.

 

·         Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и АЛЕЗОР ЕООД, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между АЛЕЗОР ЕООД и Клиента.

 

 

4.       АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на alezor.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.

alezor.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между alezor.bg и лицето публикуващо информацията. 

 

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от alezor.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

 

alezor.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

 

5.      ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

·          Достъпът до alezor.bg, с цел регистрация на Поръчка, е позволен на всеки Клиент.

 

·         alezor.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща

 

·          Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез контактите посочени в раздел "контакти".

 

·         В случай на претоварване, причинено от необичайно голям трафик в интернет мрежата, alezor.bg си запaзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация на Сайта.

 

·         АЛЕЗОР ЕООД запазва правото си да публикува промоционални стоки и услуги за определен период от време.

 

·         Всички цени на Стоките и/или Услугите посочени в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

 

·         В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента. Затова АЛЕЗОР ЕООД  препоръчва на своите клиенти предварително да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он-лайн плащания или такива чрез банка.

 

·         Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

6.      ДОСТАВКА

Доставка на поръчана от Сайта стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Сроковете за доставка на поръчаните стоки са следните:

·         За стоки поръчани до 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

·         За стоки поръчани след 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

·         Посочените срокове не важат ако поръчката е направена в почивен ден.

·         АЛЕЗОР ЕООД си запазва правото след като информира купувача, да удължава посочените срокове с до 30 дни.

7.      ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

·         Плащане чрез наложен платеж при получаване на стоката от куриер.

·         При заплащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, АЛЕЗОР ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

8.        ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

·         Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

·         При поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в складовата наличност, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми 
alezor.bg за своите имена,адрес и ако има такива, телефонен номер, и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:


До ...........................

/името на търговеца/

...............................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, като заплати  разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

·         сключване на договора – при договор за услуги;

·         приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

·         В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява сумите, получени за стоката от потребителя, без да се включват разходите за доставка.

9.      ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ
При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.