Данни за администратора на онлайн магазина:

АЛЕЗОР ЕООД  е дружество със седалище гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“, № 61 „А“ и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Васил Левкски“, № 11 с ЕИК 205474545 и данъчен номер BG205474545

Условия за ползване на сайт alezor.bg и rakiata.bg

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАНЕТОЛНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ОНЛАЙН МАГАЗИН.

Този документ представлява общите условия за използване на онлайн магазинът alezor.bg / rakiata.bg, като в него се регламентират взаимоотношенията между потребителите на сайта и АЛЕЗОР ЕООД.

Всеки потребител, който е регистрирал поръчка през сайта, по имейл, чрез контактната форма на сайта или по телефоните за контакт посочен в alezor.bg / rakiata.bg потвърждава и декларира съгласието си със следните общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всеки потребител на alezor.bg / rakiata.bg може да разглежда сайта и да направи поръчка без да е необходимо да се регистрира в него. Регистрацията е по – желание на потребителя, като му предоставя достъп до допълнителни функционалности на магазина.  Регистрация в сайта може да се направи след като се попълни формата за регистрация. С един имейл адрес може да се направи регистрация само на един акаунт.

1. ДЕФИНИЦИИ

“Общи условия“ – означава настоящите общи условия. 

 “Ние”, “АЛЕЗОР ЕООД”, “ДРУЖЕСТВОТО”, “alezor.bg”, “rakiata.bg” – означава АЛЕЗОР ЕООД  със седалище гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий“, № 61 „А“ и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул. Васил Левски, № 11, ЕИК 205474545, тел: 0886625743

e-mail: office@alezor.bg, rakiata@abv.bg

“Сайт“ – означава уеб сайт хостван на уеб адрес www.alezor.bg и www.rakiata.bg

“Акаунт“ – означава завършена регистрация на акаунт в www.alezor.bg или  www.rakiata.bg, състояща се от имейл адрес, парола и друга лична информация за клиента.

“Онлайн магазин“ -  означава виртуален магазин даващ възможност за закупуване на стоки от разстояние през интернет, находящ се на www.alezor.bg или  www.rakiata.bg.

“Лични данни“ - означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство

“Ползвател“ – означава физическо или юридическо лице ползващо функционалностите на сайта.

“Купувач“ – означава Физическо или Юридическо лице което извършва покупка чрез онлайн магазина.

“Потребител“ – означава потребител по смисъла на закона за защита на потребителите

“Наложен Платеж“ - означава наложен платеж с пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ)

“Договор“ -  означава сключен договор от разстояние за покупка на стоки и / или услуги находящи се в онлайн магазина, уповаващ се и неразделна част от който са настоящите общи условия за използване на онлайн магазина.

“Стока(и) или Услуга(и)“ – означава всеки продукт или услуга, предложени за продажба в онлайн магазина включително и такива които се предоставят от продавача след допълнително сключен договор.

“Търговски съобщения “– означава комуникация между търговеца и ползвателя / клиента чрез електронни канали за комуникация, като електронна поща, SMS съобщения и други. Комуникацията може да съдържа обща и/или конкретна информация за допълнителни предложения за купуване, информация относно промоционални ценови оферти, както и други съобщения свързани с информиране на клиента за статуса на неговата поръчка и други.

“Продажна цена“  - означава обявена цена на стоките и/или услугите които се предлагат за продажба в онлайн магазина.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Общите условия на alezor.bg и rakiata.bg обвързват всички потребители на Сайта.

- Всяко използване на сайта означава, че сте се запознали внимателно с общите условия за употребата му и сте съгласни да ги спазвате безусловно.

- АЛЕЗОР ЕООД си запазва правото на корекция и актуализиране на Общите условия на Сайта периодично, за да отрази всякакви промени на законови изисквания, начина и условията на функциониране на магазина. Към всяка сделка през Сайта се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

- Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на alezor.bg / rakiata.bg се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не предава недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

-  Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, като АЛЕЗОР ЕООД не се задължава да поддържа актуални данни за наличностите в онлайн магазина.


3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

- Клиентът заявява желанието си за покупка на стока и/или услуга, чрез направа на поръчка по телефона или по електронен път.

- АЛЕЗОР ЕООД ще изпрати автоматичен имейл или ще се свърже по телефона с Клиента за да потвърди получаването на Поръчката, което не се тълкува като приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

- От което следва, че АЛЕЗОР ЕООД не се задължава да достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на наличността. При възникване на такава ситуация АЛЕЗОР ЕООД известява клиента чрез имейл или по телефона. В този случай единствената отговорност на АЛЕЗОР ЕООД е да възстанови евентуално предварително получените парични средства за стоката или услугата.

- Договорът за покупко-продажба от разстояние между АЛЕЗОР ЕООД и Клиента се смята за сключен към момента, в който клиента бъде известен чрез описаните по – горе методи за това, че поръчката му е обработена и подготвена за изпращане.

- Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и АЛЕЗОР ЕООД, включва настоящите общи условия и всякакви допълнителни договорки между АЛЕЗОР ЕООД и Клиента в писмен вид.

- АЛЕЗОР ЕООД си запазва правото да не доведе до изпълнение направена поръчка от клиента, като за това клиента ще бъде уведомен по телефона или на електронна поща чрез имейл. Анулирането на поръчката не води до отговорност или последващо задължение на някоя от страните, за да търси обезщетение за анулирането и в следните случай:

- Осъществено банково плащане при което паричните средства не постъпват в банковата сметка на АЛЕЗОР ЕООД.

- Предоставените данни от клиента при регистриране на поръчката, са непълни и / или грешни.

4. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ТЯХ

- Потребителите могат да използват услугите, предлагани на Сайта единствено за лични нужди, с нестопанска цел и при изпълнение на условието, че не се нарушават авторските права на www.alezor.bg / www.rakiata.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Публикуваните материали на този Сайт е забранено да бъдат копирани и разпространявани публично с каквато и да било цел от Потребителите. 

- АЛЕЗОР ЕООД има правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и информация, публикувана на Сайта, само при писмено потвърждение в което се посочва конкретната информация която може да бъде публикувана от трети лица и при какви условия.

- Препратки в Сайта водещи към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. Съдържанието в тези сайтове не е собственост на АЛЕЗОР ЕООД и не носим отговорност за него. Информацията в тези линкове не принадлежи на rakiata.bg / alezor.bg, като поради това настоящите общи условия не се отнасят за тях. Рисковете които биха могли да възникнат при употребата на сайтовете в тези пренасочващи връзки се носят от потребителите.

5. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

- При направа на акаунт в сайта клиента има възможност да даде съгласие са получаване на търговски съобщения

-  Клиентът може да упражни право на отказ за получаване на Търговски съобщения като се свърже с Продавача.

- При упражняване на право на отказ от получаване на търговски съобщения, това не означава че клиента се съгласява да откаже сключването на настоящият договор.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

- АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност и не се задължава да предостави информация за завършените поръчки на Потребителя, Потребителски запитвания и актуалната наличност на продукти. Също така не носи отговорност за вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили в следствие или поради използване / невъзможност за използване на Сайта. Потребителят може да проследи статусът на неговата поръчка в клиентският си профил - акаунт.

- При нужда клиента може да се свърже с АЛЕЗОР ЕООД, чрез методите и контактите посочени в раздел "контакти".

- При регистриране на необичайно голям трафик в интернет мрежата е възможно да се наложи клиента да въвежда ръчно валидиращи кодове от тип captcha, с цел повишаване на сигурността.

- АЛЕЗОР ЕООД си запазва правото по своя преценка да ограничи достъпа до регистриране на поръчка(и) за услуга(и) и/или стока(и) на клиенти злоупотребили прекрачвайки своите права и по този начин са нанесли вреди на АЛЕЗОР ЕООД или на трети лица. Клиентите попаднали в такава ситуация, могат да бъдат информирани за причините на всички от посочените методи за контакт в раздел “”Контакти”. АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност за последвали вследствие на това вреди за клиента.

- АЛЕЗОР ЕООД запазва правото си да публикува стоки и услуги на промоционални цени за определен период от време.

-  Цените на Стоките и/или Услугите обявени в Сайта са крайни, в български лева (BGN) и с включено ДДС.

- При избор на метод за плащане по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за възникнали допълнителни разходи, като такси, комисионни и други допълнителни плащания.

- АЛЕЗОР ЕООД се старае да предостави коректна и точна информация , представена в онлайн магазина.  Въпреки това, поради възможността от допускане на технически грешки или пропуски при администриране на сайта, обръщаме внимание, че изображенията на продуктите са поместени с цел клиента да добие известна представа за това как изглежда продукта, а не да я представи абсолютно точно и поради това е възможно доставените продукти да се различават от изображенията. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

- Ние не носим отговорност за точността на информацията и услугите публикувани на сайта.


7. ДОСТАВКА

Доставка на поръчана от Сайта стока се извършва само до адреси на територията на Република България. За доставка на заявените от Вас стоки използваме куриерски фирми ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД и СПИДИ АД. Сроковете за доставка на поръчаните стоки са следните:

- За стоки поръчани до 16 часа българско време - 24 часа, считано от потвърждение на поръчката.
- За стоки поръчани след 16 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня, в който е потвърдена поръчката.
- Посочените срокове не важат ако поръчката е направена в почивен ден или при възникване на обстоятелства, които биха забавили доставянето на заявените стоки чрез договор от разстояние и които не зависят от АЛЕЗОР ЕООД.

АЛЕЗОР ЕООД си запазва правото след предварително информиране на клиента, да удължи срока за доставка на стоки които не са в наличност с до 90 календарни дни.

Екипът на АЛЕЗОР ЕООД се стреми да избегне вероятността за възникване на транспортни дефекти и поради това опаковаме всяка пратка по – най добрия начин с най – подходящите материали за целта, но въпреки това Ви молим да проверявате своите пратки в присъствието на предаващия куриер!

Всички поръчки доставени с куриерски фирми следва да бъдат отваряни и проверявани от клиента в присъствието на предаващия куриер за липсващи: части, артикули, аксесоари, платежни документи или транспортни дефекти. В противен случай рекламации от такъв характер не се удовлетворяват.

8. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Потребителите на alezor.bg и rakiata.bg могат да заплатят своята стока в брой, чрез наложен платеж с пощенски паричен превод или по банка.

- Плащане в брой при получаване на стоката лично от наш склад.
- Плащане чрез наложен платеж при получаване на стоката от куриер.
- Плащане чрез банков превод, като при този метод стоката се изпраща когато сумата се отрази в банковата сметката на АЛЕЗОР ЕООД. 

Цени на доставка:
Цените на доставка се калкулират в процеса на направа на поръчка. Безплатна доставка се предлага за всички поръчки на стойност равна или по – голяма от 100.00 лв с ДДС при условие, че теглото на поръчаните артикули не надвишава 10 килограма.

При поръчки с тегло надвишаващо 10 килограма, цената на куриерската услуга се коментира допълнително след справка с куриерската фирмата, която ще достави пратката. Цената на доставка при поръчки над 10 кг не се включва във фактурата или касовия бон, освен ако клиента изрично не пожелае това.

9.  ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

- Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е допълнителни комисионни и разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно към търговеца.

     * 14-дневният срок започва да тече от датата на:

     * Сключване на договора – при договор за услуги;

     * Приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

- В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без да бъдат включени разходите за доставка и при условие, че стоката е била върната на търговеца в изряден вид с всички придружаващи документи, оригинални опаковки и аксеосари.

- Средствата за възстановяване при отказ от покупка се изпращат на клиента по банков път, на банкова сметка посочена от него.

- АЛЕЗОР ЕООД – не дължи обезщетение на клиента ако посочената банкова сметка от клиента за възстановяване на средствата при отказ от покупка е грешна.

- Потребителят се задължава да върне стоката на търговеца със всички придружаващи опаковки, принадлежности и документи в това число и платежни документи, без да има следи от употреба върху стоката.

- Ако продукта е бил заедно с друг продукт в пакетна цена, то следва да се върнат всички продукти, който са включени в тази цена.

- Ако към продукта който е поръчан е бил добавен подарък, то следва подаръкът също да бъде върнат заедно с продукта.

- Ако потребителят е закупил повече от 1 брой от даден артикул и е разопаковал повече от един артикул, неговото желание за отказ от покупка няма да бъде удовлетворено.

- Срокът за отказ от покупка започва да тече от момента в който клиента или трето лице различно от превозвача влезе във владение на последната стока, при поръчки съдържащи повече от една стока и същите са изпратени на 2 или повече пъти към клиента.

За да се възползва от правото си на отказ потребителя, следва да уведоми писмено по електронен път или на хартиен носител за намерението си. За целта може да използва готовата бланка по – долу или да изпрати имейл на електронната поща посочена в раздел “контакти“. Задължително трябва да посочи своите имена, адрес, телефонен номер и банкова сметка по която да бъдат възстановени средствата.

При отказ от поръчка следва стоката да бъде изпратена до:

Име на фирма: АЛЕЗОР ЕООД
Получател на стоката: Александър Александров
телефон: 0886 625 743
град Горна Оряховица
Офис на Спиди: комплекс Амбарица - ул. Вичо Грънчаров № 1

ВАЖНО! Стоката трябва да бъде подходящо опакована за транспортиране по минималните изискванията на куриерската фирма.  Стоката трябва да бъде изпратена задължително с преглед и тест за да се провери за транспортни дефекти. АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност за транспортни дефекти  и невъзможност пратката да бъде проверена при предаване от служителя на куриерската фирма.


Формуляр за отказ от покупка в 14 дневен срок:

До АЛЕЗОР ЕООД
Адрес: гр. Горна Оряховица, 5100,  ул. Васил Левски 11
ЕИК: 205474545

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Стоката е поръчана от сайт:   ………………..
Стоката е поръчана на дата:   ......................
Стоката е получена на дата:   ......................
Имена на потребителя: .........................................................................
Адрес на потребителя:..........................................................................
Банкова сметка по която да бъдат възстановени паричните средства:
..................................................................................................................


...................                                                                             ....................

/Дата/                                                           /Подпис на потребителя/

10. СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Клиентът няма право на отказ на сключен договор от разстояние в следните случай.
- При доставка на стоки, които имат кратък срок на годност или могат да загубят свойствата си в кратък период от време.
- При изпълнение на услуги,  при които са изпълнени следните действия:
         * Услугата е изпълнена и предоставена на клиента
         *  Преди да започне изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на клиента
         * Преди да започне изпълнението на услугата клиента е потвърдил, че е запознат с това, че губи право на отказ от покупка при напълно изпълнение на договора от страна на продавача.
- При доставка на стоки, които имат кратък срок на годност или могат да загубят свойствата си в кратък период от време.
- При изпълнени / доставени поръчки за стоки и услуги чиято цена зависи от условията на финансовия пазар и които не са под контрол на продавача и които могат да се проявят в периода право на отказ от покупка от разстояние.
- При доставка на стоки с нарушена цялост на опаковката и които стоки са запечатани поради изискване за хигиенни и здравни условия.
- При доставки на двойно или повече компонентни стоки, които са били смесени след  доставка и не могат да бъдат разделени.

11. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА ПРИ ПРЕДАВАНЕ ОТ КУРИЕР И ГАРАНЦИИ

- При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или липсващи стоки и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсващи артикули, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

- Ако при получаване след преглед на стоката от клиента се установи наличие на увреждания на стоката при транспортиране, следва куриера да издаде констативен протокол на клиента. Ако клиента не изисква от куриера предаващ пратката, такъв протокол му бъде издаден, АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност за причинената щета и не дължи на клиента такси и обезщетения.

- Всички стоки се предлагат с гаранция от 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица. Изключение се прави за стоки, които поради естеството си имат по кратък срок на годност или стоки които са част или консуматив за други стоки.

- За документи служещи за гаранционен сертификат се използва касовият бон или товарителницата от куриерската фирма с която е получена пратката.

- При предявена основателна рекламация, разходите за транспорт се поемат от АЛЕЗОР ЕООД, освен ако клиента предпочете метод на доставка различен от най – евтиния за АЛЕЗОР ЕООД.

- При изпращане на стока по куриер за гаранционен ремонт е необходимо да бъде опакова според минималните изисквания на куриерската фирма за безопасно транспортиране.

- При проява на несъответствие на стоката спрямо договора за продажба, клиента трябва в най – кратък срок да изведе от експлоатация стоката и да уведоми търговеца за дефекта, за да се избегнат допълнителни щети върху стоката.

- Гаранционен ремонт се извършва в срок от 30 дни, който започва да тече от деня на получаване на пратката от търговеца. Ако ремонтът не е приключил в този срок АЛЕЗОР ЕООД се задължава да възстанови сумата заплатена от клиента за артикула подлежащ на гаранционен ремонт в срок от 7 дни.

- Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й, и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента. Потребителската гаранция е 24 месеца от датата на покупката, за физически лица.

- Електронни елементи, консумативи и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти на фирмата доставчик.
- АЛЕЗОР ЕООД  не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи в следствие дефектирала стока.
- При гаранционен ремонт на стоки, направените настройки или записана информация може да бъдат изтрити.

12.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Прехвърлянето на собствеността на стоките от Продавача на Клиента се счита за изпълнено, след като клиента извърши плащането и удостовери с подпис транспортният документ предоставен от куриера.

13. ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно закона за защита на личните данни, всеки потребител има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и е направил достояние на alezor.bg / rakiata.bg при тяхното използване. Потребителят също така може да се възползва от правото си на промяна – поправка на своите лични данни. Приемайки настоящите условия, чрез своята регистрация с имейл и парола, потребителите изрично дават съгласието си техните лични данни да бъдат обработвани от alezor.bg / rakiata.bg,  по електронен път за доставка на поръчаните от тях стоки. Предоставените от потребителите лични данни не се предоставят на трети лица за маркетингови цели. Потребителят по всяко време може да упражни правото си от заличаване на своите лични данни, които е предоставил на alezor.bg / rakiata.bg. Сайтовете alezor.bg и rakiata.bg си запазват правото да използват IP адреси и други данни на потребителите, когато това е необходимо за изпълнение на закони, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

За допълнителни въпроси можем да съдействаме на телефоните или по имейл, които са посочени в раздел контакти.

За екипът на АЛЕЗОР ЕООД е от особена важност поверителността,  защитата на личните Ви данни и финансовата информация която ни предоставяте. Вашите лични данни се обработват въз основа на приложимото законодателство и по – конкретно на общия регламент
2016/670 (По известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

В настоящата декларация ние от АЛЕЗОР ЕООД Ви информираме за данните които обработваме, съхраняваме и защитаваме за да изпълним сключеният договор за покупка стоки и услуги от разстояние. Също така посочваме видовете лични данни които обработваме, сроковете в които биват съхранявани и правата които имате относно своите лични данни.

За какво използваме Вашите лични данни?  
След като заявите, желанието си за купуване на стоки или услуги, чрез изпращане на имейл или чрез попълване на формата за поръчка, Вие предоставяте личните си данни които са ни необходими за да изпълним договорът за покупка който сте сключили с нас от разстояние. Данните които сте ни предоставили ще запазим за периода който ни е необходим за да изпълним поетият ангажимент към Вас, както и за да можем да отговорим на въпроси относно закупените стоки и услуги в рамките на периода за гаранционно обслужване. Поверената ни лична информация може да бъде споделена с:
- Куриерска фирма извършваща доставка на заявената стока
- Счетоводителя обслужващ фирмата за нуждите на данъчното отчитане
- Длъжностно лице, изпълняващи законови процедури
Личните Ви данни няма да бъдат предоставени на трети лица с изключение на по - горе посочените, без вашето изрично съгласие.

Съхраняване.
За да осигурим по – високо ниво на обслужване и комфорт при използване на онлайн магазина, както и за да изпълним Вашите поръчки, ще са ни необходими следните лични данни.
- телефонен номер
- рождена дата
- име и фамилия
- адрес
- IP адрес
- имейл адрес

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на нов договор с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес, рождена дата и телефон. При завършена поръчка, вашите данни ще бъдат съхранявани съобразно периода посочен в чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството 10-годишен срок.

Коментари и оценки.
Когато коментирате публикация или артикул, ние събираме данните, който са показани във формуляра за коментар, както и IP адрес.
Съдържанието от други сайтове, като например видео клипове, показващи работата на даден артикул биха могли да имат собствени инструменти за събиране на данни, като бисквитки, статистически инструменти и други, за да проследят как употребявате и какво е поведението Ви спрямо това съдържание.

Права: 
GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Клиентите могат да наблюдават и редактират своите лични данни по всяко време в своите клиентски профили с които са се регистрирали в онлайн магазина или да пожелаят да съберем цялата информация, която е записана на сървъра на който се нахожда онлайн магазина и да му я предоставим, както и при нужда да редактираме. За тази цел клиента може да заяви своето желание за описаните действия по – горе по имейл или по телефона който са посочени в онлайн магазина в раздел контакти.  

- Право на достъп до личните данни
- Право на коригиране на личните данни
- Право на пренос на личните данни
- Право на изтриване – забравяне на личните данни
- Право за получаване на информация за методите на обработка на личните данни
- Право на ограничаване обработката на лични данни от страна на администратора.
- Право на подаване жалба към контролиращите органи.

Без да възпрепятстваме и пречим на Вашето право за сигнализиране на контролните органи Ви молим най – учтиво да се свържете първо с нас! Ще направим всичко възможно за да разрешим Вашият проблем по взаимно съгласие.  0886 625 743 или на: alezor@abv.bg


14. “Бисквитки“

Политика за използване на бисквитки и други подобни технологии


Тази политика се отнася до отнася до малките текстови файлове наречени 
Бисквитки“ и други подобни технологии които се използват в уеб сайтове управлявани от АЛЕЗОР ЕООД със седалище гр. Горна Оряховица, ул. Отец Паисий, №61А и адрес на управление, гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски, №11; ЕИК 205474545, номер на регистрация по ДДС BG205474545.

Бисквитките използвани в сайтовете alezor.bg и rakiata.bg се използват за следните цели:
- за реклама
- за някой функционалности на сайта
- за анализ на поведението на посетителите на сайта


Какво са „бисквитките“?


“Бисквитката” са малки текстови файлове, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство през което се осъществява достъп до интернет. „Бисквитките се инсталират чрез искане подадено от устройството на потребителя към сървъра на койот са находящи онлайн магазини
 alezor.bg и rakiata.bg или на сървъра на трето лице.


За какво се използват бисквитките в alezor.bg / rakiata.bg?


Тези текстови файлове, правят възможно разпознаването на устройството на потребителя, чрез което той влиза в сайта, запомня предпочитанията на потребителя и функционалността на сайта се пригажда по начин, който да бъде по – удобен за използване от потребителя. Също така тези файлове биха могли да се използват за изготвяне на анонимни статистически данни, с помощта на които АЛЕЗОР ЕООД да работи върху повишаване на удобството и общото изживяване при пазаруване в онлайн магазините които управлява.


Какви бисквитки се използват в alezor.bg / rakiata.bg?

Ние използваме сесийни и постоянни бисквитки.

Сесийните бисквитки – са файлове които не се запазват трайно на устройството на потребителя, които се съхраняват до завършване на потребителската сесия. Постоянните бисквитки се съхраняват на устройството на потребителя докато не бъдат изтрити от самия него или докато не изтече срока заложен в параметрите на бисквитките.

Как се използват бисквитките в alezor.bg / rakiata.bg?

Бисквитките са необходими за коректната работа на alezor.bg / rakiata.bg. Ако бъде забранено използването на бисквитки в описаните по – горе сайтове има голяма вероятност някои от функционалностите им да не работят коректно.

Съдържат ли се лични данни в бисквитките или подобните технологии?


Бисквитките и подобни технологии не изискват лични данни и в повечето случаи не идентифицира личността на онлайн потребителите. Има ситуации в които личните данни биха могли да бъдат събирани при използването на бисквитки за улесняване на някой функционалности използвани от потребителите, като това ще допринесе за по -  лесно и по – приятно пазаруване в  
alezor.bg / rakiata.bg. Тези данни са шифровани, което прави невъзможен неоторизиран достъп до тях.

Блокиране на бисквитки


Ако искате да се възползвате от правото си да блокирате бисквитките използвани от , 
alezor.bg / rakiata.bg  трябва да имате на предвид, че някой функционалности на сайта като автоматично вписване в акаунт, да завършите поръчка онлайн и други няма да са на разположение. Все пак ако искате да го направите трябва да промените настройките на интернет браузърът който използвате, като информация за това как бихте могли да го направите, може да намерите в официалният сайт на използваният от Вас интернет браузър. 


Защита и поверителност


Интернет браузърите има възможност за настройка на поверителността в интернет. Те ви дават възможност да изберете, кои видове бисквитки да бъдат съхранявани, в какъв период от време или да бъдат изтрити всички бисквитки веднага след затваряне на потребителската сесия. Това е удобно за да настроите нивата на защита според зависи дали използвате лично устройство или устройство до което имат достъп и други лица и които биха могли да получат неоторизиран достъп вашата инфромация. 

За допълнителни въпроси можем да съдействаме на телефоните или по имейл, които са посочени в раздел контакти.

Екипът на АЛЕЗОР ЕООД Ви пожелава приятно пазаруване!