ДЕФИНИЦИИ 

·         "НИЕ""АЛЕЗОР ЕООД""ДРУЖЕСТВОТО", "alezor.bg" – означава АЛЕЗОР ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул. Васил Левски, № 11, ЕИК 205474545, тел: 0886625743,

·         e-mail: alezor@alezor.bg дружество – собственик на онлайн магазина www.alezor.bg

·         "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.alezor.bg

·         "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.alezor.bg

·         "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.alezor.bg

 предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

·         "ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.

·         "КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

·         "ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

·         "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

·         "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

·        

cms-img