Авторски права и ограничения относно тях

Потребителите на www.alezor.bg / www.rakiata.bg могат да използват предлаганите услуги за лични нужди, без да нарушават авторските права на изображения, текстове и файлове или такива на трети лица, които са свързани пряко или косвено с тях.

Потребителите на www.alezor.bg / www.rakiata.bg нямат право да копират и разпространяват с каквато и да било цел публикуваните файлове, текстове и изображения.

Копирането и публикуването на информация, файлове и изображения става след писмено съгласие от страна на АЛЕЗОР ЕООД, където се посочва каква информация може да се използва от трети лица и при какви условия.

Препратки от www.alezor.bg / www.rakiata.bg , водещи към други сайтове са за удобство на потребителите. АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност за информацията и файловете, които се публикуват в тях.