Преглед на стоката при предаване от куриер и гаранции

При получаване на поръчаните стоки, купувачът трябва да прегледа пред предаващия куриер съдържанието на пратката дали отговаря количествено и на поръчаните стоки, както и за транспортни дефекти, липсващи части, аксесоари или документи. Ако има наличие на такъв тип несъответствие, следва да информира предаващия куриер за констатираните липси или дефекти, за да може предаващия куриер да направи констативен протокол. Ако получателят на пратката не направи тази проверка, рекламации от подобен характер няма да бъдат удовлетворени и АЛЕЗОР ЕООД не се задължава да подмени стоките, да изплати на клиента обезщетения, такси или да възстанови паричните средства за направената покупка. Всички стоки се предлагат с гаранция от 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица. Изключение правят стоки, които са част или консуматив за други стоки.

За документ, служещ за гаранционен сертификат се счита касовият бон или товарителницата, с която е получена поръчаната стока.

При проява на дефект на поръчаната стока, следва незабавно да се изведе от експлоатация и да се уведоми АЛЕЗОР ЕООД.