ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА ПРИ ПРЕДАВАНЕ ОТ КУРИЕР И ГАРАНЦИИ

 

- При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или липсващи стоки и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсващи артикули, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 

- Ако при получаване след преглед на стоката от клиента се установи наличие на увреждания на стоката при транспортиране, следва куриера да издаде констативен протокол на клиента. Ако клиента не изисква от куриера предаващ пратката, такъв протокол му бъде издаден, АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност за причинената щета и не дължи на клиента такси и обезщетения.

- Всички стоки се предлагат с гаранция от 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица. Изключение се прави за стоки, които поради естеството си имат по кратък срок на годност или стоки които са част или консуматив за други стоки.

- За документи служещи за гаранционен сертификат се използва касовият бон или товарителницата от куриерската фирма с която е получена пратката.

- При предявена основателна рекламация, разходите за транспорт се поемат от АЛЕЗОР ЕООД, освен ако клиента предпочете метод на доставка различен от най – евтиния за АЛЕЗОР ЕООД.

- При изпращане на стока по куриер за гаранционен ремонт е необходимо да бъде опакова според минималните изисквания на куриерската фирма за безопасно транспортиране.

- При проява на несъответствие на стоката спрямо договора за продажба, клиента трябва в най – кратък срок да изведе от експлоатация стоката и да уведоми търговеца за дефекта, за да се избегнат допълнителни щети върху стоката.

- Гаранционен ремонт се извършва в срок от 30 дни, който започва да тече от деня на получаване на пратката от търговеца. Ако ремонтът не е приключил в този срок АЛЕЗОР ЕООД се задължава да възстанови сумата заплатена от клиента за артикула подлежащ на гаранционен ремонт в срок от 7 дни.

- Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й, и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента. Потребителската гаранция е 24 месеца от датата на покупката, за физически лица.

- Електронни елементи, консумативи и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти на фирмата доставчик.