ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

- Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е допълнителни комисионни и разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно към търговеца.

     - 14-дневният срок започва да тече от датата на:

     -  сключване на договора – при договор за услуги;

     - Приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

- В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без да бъдат включени разходите за доставка и при условие, че стоката е била върната на търговеца в изряден вид с всички придружаващи документи, оригинални опаковки и аксеосари.

- Средствата за възстановяване при отказ от покупка се изпращат на клиента по банков път, на банкова сметка посочена от него.

- АЛЕЗОР ЕООД – не дължи обезщетение на клиента ако посочената банкова сметка от клиента за възстановяване на средствата при отказ от покупка е грешна.

- Потребителят се задължава да върне стоката на търговеца със всички придружаващи опаковки, принадлежности и документи в това число и платежни документи, без да има следи от употреба върху стоката.

- Ако продукта е бил заедно с друг продукт в пакетна цена, то следва да се върнат всички продукти, който са включени в тази цена.

- Ако към продукта който е поръчан е бил добавен подарък, то следва подаръкът също да бъде върнат заедно с продукта.

- Ако потребителят е закупил повече от 1 брой от даден артикул и е разопаковал повече от един артикул, неговото желание за отказ от покупка няма да бъде удовлетворено.

- Срокът за отказ от покупка започва да тече от момента в който клиента или трето лице различно от превозвача влезе във владение на последната стока, при поръчки съдържащи повече от една стока и същите са изпратени на 2 или повече пъти към клиента.

За да се възползва от правото си на отказ потребителя, следва да уведоми писмено по електронен път или на хартиен носител за намерението си. За целта може да използва готовата бланка по – долу или да изпрати имейл на електронната поща посочена в раздел “контакти“. Задължително трябва да посочи своите имена, адрес, телефонен номер и банкова сметка по която да бъдат възстановени средствата.

При отказ от поръчка следва стоката да бъде изпратена до:

Име на фирма: АЛЕЗОР ЕООД

Получател на стоката: Александър Александров

телефон: 0886 625 743

град Горна Оряховица

Офис на Спиди: комплекс Амбарица - ул. Вичо Грънчаров № 12

ВАЖНО! Стоката трябва да бъде подходящо опакована за транспортиране по изискванията на куриерската фирма.  Стоката трябва да бъде изпратена задължително с преглед и тест за да се провери за транспортни дефекти. АЛЕЗОР ЕООД не носи отговорност за транспортни дефекти  и невъзможност пратката да бъде проверена при предаване от служителя на куриерската фирма.

БЛАНКА ЗА ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА:


До АЛЕЗОР ЕООД

Адрес: гр. Горна Оряховица, 5100,  ул. Васил Левски 11

ЕИК: 205474545

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

Стоката е поръчана от сайт:   ………………..

Стоката е поръчана на дата:   ......................

Стоката е получена на дата:   ......................

 

Имена на потребителя:

Адрес на потребителя:

Банкова сметка по която да бъдат възстановени паричните средства:

 

 

 

...................                                                                             ....................

/Дата/                                                           /Подпис на потребителя/

 

 

СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Клиентът няма право на отказ на сключен договор от разстояние в следните случай.

- При доставка на стоки, които имат кратък срок на годност или могат да загубят свойствата си в кратък период от време.

- При изпълнение на услуги,  при които са изпълнени следните действия:

        - Услугата е изпълнена и предоставена на клиента

        -  Преди да започне изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на клиента

        -  Преди да започне изпълнението на услугата клиента е потвърдил, че е запознат с това, че губи право на отказ от покупка при напълно изпълнение на договора от страна на продавача.

- При доставка на стоки, които имат кратък срок на годност или могат да загубят свойствата си в кратък период от време.

- При изпълнени / доставени поръчки за стоки и услуги чиято цена зависи от условията на финансовия пазар и които не са под контрол на продавача и които могат да се проявят в периода право на отказ от покупка от разстояние.

- При доставка на стоки с нарушена цялост на опаковката и които стоки са запечатани поради изискване за хигиенни и здравни условия.

- При доставки на двойно или повече компонентни стоки, които са били смесени след  доставка и не могат да бъдат разделени.